Logo

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเขียนรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด​ (ภาคใต้)​

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 นางอุบล​ ทองสลับล้วน​ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช​ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเขียนรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด​ (ภาคใต้)​ ณ​ โรงแรมเดอะ​ ทวิน​ โลตัส​ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช​ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน​ One​ Home จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับนางสุภัชชา​ สุทธิพล​ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์​ ซึ่งให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวง

กลับหน้าหลัก