Logo

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมสภากาแฟ สร้างมิตรสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 7.00 น.

นางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยทีม one home พม. นครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ สร้างมิตรสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพ โดยมีนายจำเรญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน สำหรับกิจกรรมสภากาแฟ สร้างมิตรสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 หน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงยุติธรรม เป็นเจ้าภาพ จัด ณ.เรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลับหน้าหลัก