Logo

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

" สภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ " ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น.
นางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “ สภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ ” ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฯ และได้ส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “ สภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ ” ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ให้แก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป

กลับหน้าหลัก