Logo

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน นายทหารประจำฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
          พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน นายทหารประจำฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ เป็นประธานการประชุมรับฟังการบรรยายสรุปผลการช่วยเหลือการสร้างบ้าน นายวิ่ง คงแคล้วภัย อายุ 98 ปี บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และครอบครัวนายณรงค์ บุญนุชิต อายุ 76 ปี โดยมี โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พลตรีสิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 พล.ต.ต.ฐากูร เนตรพุกกณะ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พันเอกรัชชพล บุญวัฒนะกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช นางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุพงษ์วิณัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอท่าศาลา


          พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน นายทหารประจำฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน และมอบบ้านพระราชทานให้นายวิ่ง คงแคล้วภัย อายุ 98 ปี ณ บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พลตรีสิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 พล.ต.ต.ฐากูร เนตรพุกกณะ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พันเอกรัชชพล บุญวัฒนะกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช นางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุพงษ์วิณัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

          พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน นายทหารประจำฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ ได้มอบเครื่องเขียนพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสโมสร ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จำนวน 117 คน และมอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนดังกล่าวด้วย พร้อมทั้งปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 และมอบอาหารพระราชทานแก่นักเรียนและครูโรงเรียนวัดสโมสร โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พลตรีสิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 พล.ต.ต.ฐากูร เนตรพุกกณะ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พันเอกรัชชพล บุญวัฒนะกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช นางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุพงษ์วิณัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี

          พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน นายทหารประจำฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน นายณรงค์ บุญนุชิต อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 7/1 หมู่ที่ 2 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาป่วยโรคมะเร็งและต้องเลี้ยงดูหลานชายอีก 2 คนด้วย พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของพระราชทาน โดยมี นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช และนายสุพงษวิณัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่